Hög, bred och mångårig kompetens inom elbranschen!

Beställare: HSB
Plats: Stockholm

Projektering vid nybyggnad av 83 lägenheter med tillhörande lokaler och garage.

Producerad av