Hög, bred och mångårig kompetens inom elbranschen!

Beställare: Skanska Electro
Plats: Stockholm

Projektering vid tillbyggnad av ca 1000 m² konferansvåning på befintligt hotell.
Systemintegration KNX. Belysning inom konferenslokaler

Systemintegration KNX. Ca 1600 produkter för reglering av belysning, motordrift, larmhantering (driftlarm), klimatreglering (kyla/värme/luft) samt mätinsamling (elmätning) inom industri-/kontorslokaler

Systemintegration KNX. Belysning inom biblioteks- och utbildningslokaler

Systemintegration KNX. Belysning, Larmhantering, Motordrift inom utbildningslokaler

Systemintegration KNX. Belysning, Larmhantering, Motordrift inom utbildningslokaler

Systemintegration KNX. Belysning inom industri-/kontorslokaler

Systemintegration KNX
Belysning inom fjärrvärmeverk

Systemintegration KNX. Belysning, larmhantering och motordrift inom teater-, dans-, restaurang- och utbildningslokaler.

Producerad av