Hög, bred och mångårig kompetens inom elbranschen!

Beställare: HSB
Plats: Stockholm

Projektering vid ombyggnad av befintlig industrilokal till 40 moderna lägenheter.

Producerad av